Hakkımız da  ?

 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Wertheim Selimiye Camii  olarak, Almanya´da insanlarımıza hizmet veren 896 dernekten  birisini  temsil etmekteyiz. Organizasyon olarak misyonumuz, müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, herkese aynı mesafede yaklaşarak, semavi dinlerin diğer temsilcilerine karşı açık ve dostane ilişkilerini her alanda devam ettirmektir.

Neler yapıyoruz  ?

DİTİBWertheim  Selimi ye Camii temsil ettiği kitle itibariyle, çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dini, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara, hanımlara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kapımız sadece Türk veya müslüman kardeşlerimize değil, bizden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

           Cemiyetimiz 1979  yılından beri  bu misyonla  başarılı  bir  şekilde  çalışmalarını yürütmektedir

 

Cemiyetçilik  Anlayışımız !

 

Cemiyetimiz, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakarlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmayı amaç edinmektedir.Başkanlığımız din hizmetlerini ifa ederken ve yönetirken mezhep, eğilim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın toplumun her kesimine eşit hizmet sunmaya, kişilerin dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygılı olmaya büyük özen göstermektedir.

Peygamberimizin "müsamaha dini" olarak tanımladığı Yüce Dinimizin birlikte ve barış içinde yaşamayı kolaylaştıran hoşgörüsü de bunu gerektirmektedir. Din hizmetlerinin ifasında asırlardır devam ede gelen dinî tecrübenin, amelî ve fikrî mirasın ortak paydasının esas alınması ve istikrarın korunması da, toplumsal barışa ve dinin bütünleştirici işlevine atfettiğimiz önemin bir parçasını teşkil eder.


                                    Tevfik bizi yaratan Yüce Allah’tandır.