Textfeld: Fotodetail

Camii bahçemizden bir görünüş. Sonbahar 2010